Online priručnici za novinare na sajtu HND-a

Knjiga

Online priručnici za novinare na sajtu HND-a

Serija priručnika za novinare besplatno je dostupna u PDF formatu na sajtu Hrvatskog novinarskog društva http://www.hnd.hr/pressdata/index.php.

Neki od naslova su:

Vodič kroz kazneni postupak
Deca i mladež u kaznenom postupku
Parnični postupak
Nacionalna sigurnost
Mediji i izbori: dokumenti i primjeri 
Preuzmite ih sa adrese http://www.hnd.hr/pressdata/index.php.