Predstavljamo: DART Centar

Organizacija

Predstavljamo: DART Centar

U nedavnom razgovoru za sajt DART centra, Roy Gutman, dobitnik Pulicerove nagrade za izvještavanje o ratnim zločinima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, govori o sukobu u Libanu, izazovima izvještavanja o ratnim zločinima na Balkanu i u drugim konfliktima.

DART Centar je globalna mreža novinara, medijskih eksperata i zdravstvenih radnika posvećenih kvalitetnom izvještavanju o traumi, sukobima i tragičnim događajima. Također se bavi posljedicama koje takvo izvještavanje ima na novinare i druge profesionalce u novinarstvu.

Etično i sadržajno izvještavanje o traumama, te obziran i profesionalan odnos novinara prema žrtvama i svjedocima takvih događaja vrijednosti su koje zagovara DART Centar. Jedan od ciljeva je i upoznavanje medija sa efektima izvještavanja o tragičnim dešavanjima na recipiente ali i novinare koji rade na takvim zadacima.Putem svoje internet stranice, istraživanja, seminara, radionica i programa obuke DART Centar podučava novinare o psihologiji trauma i implikacijama ovog vida izvještavanja.

Pored toga, DART Centar je forum za novinare iz različitih medija gdje analiziraju aktuelne teme, razmjenjuju ideje i razrađuju strategije povezane sa izvještavanjem o nasilju i sukobima.

Link: www.dartcenter.org