Savjeti za novinare koji izvještavaju o životnoj sredini

Web Sajt

Savjeti za novinare koji izvještavaju o životnoj sredini

U okviru projekta "Jačanje izveštavanja o životnoj sredini u Srbiji i Crnoj Gori", organizacija "EkoForum" iz Beograda dobila je ekskluzivnu dozvolu fondacije Reuters da objavi materijale za novinare koji izvještavaju o okolišu/životnoj sredini. Materijali su dostupni na srpskom jeziku.

Materijale možete pogledati ovdje.

Projekat "Jačanje izveštavanja o životnoj sredini u Srbiji i Crnoj Gori" podržao je OSCE Beograd.