Štefan Rus-Mol, Ana Jugoslava Zagorac Keršer: 'Novinarstvo'

Publikacija

Štefan Rus-Mol, Ana Jugoslava Zagorac Keršer: 'Novinarstvo'

Iako se po svom konceptu može svrstati u udžbeničku literaturu, a po sadržini u uvodno štivo, knjiga "Novinarstvo" predstavlja mnogo više od toga. Prevashodno posvećena novinarskom zanatu i praksi, ona uspešno povezuje novinarsko iskustvo i naučna saznanja u oblasti publicistike i komunikacija.

U svetlu dramatičnih promena, kako onih u okviru struke, tako i širih društvenih promena, autor nanovo otkriva novinarski poziv i objašnjava savremene tokove. U tom kontekstu on analizira veze novinarske i nekih drugih srodnih profesija, poput odnosa s javnošću, kao i njihov međusobni uticaj.

Značajnu pažnju autor posvećuje organizacionom aspektu novinarskog posla i govori o redakcijskom marketingu i menadžmentu, ponudivši obilje primera iz prakse visokorazvijenih zemalja. U izdanje na srpskom jeziku (BHS) uneti su neki primeri iz domaće novinarske prakse u nameri da se pokrene dijalog o profesionalnim načelima struke i na taj način otvori drugačiji pogled na novinarsku profesiju. Knjiga je namenjena studentima i onima koji se novinarstvom bave, ali i svima koji žele da zavire „iza kulisa“ i otkriju tajne novinarskog zanata.

Štefan Rus-Mol, profesor nauke o komunikaciji na Univerzitetu u Luganu, rođen je 1950. godine. Završio je novinarstvo u Nemačkoj školi novinarstva u Berlinu i studirao društvene i administrativne nauke u Minhenu, Konstanci i na Princeton Univerzitetu. Usavršavanje je nastavio u SAD, na Univerzitetu u Viskonsinu, a zatim na Stenford univerzitetu u Kaliforniji.

Ana Jugoslava Zagorac Keršer, rođena je i odrasla u Beogradu gde je završila studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Još kao gimnazijalac i student bavila se novinarstvom sarađujući u omladinskim listovima. Posle završetka studija radila je u Radio Beogradu i sarađivala u spoljno-političkoj redakciji RTS-a. Kao stipendista Slobodnog univerziteta u Berlinu pohađala je studije novinarstva i strateškog menadžmenta.

Izdavač: Clio, Beograd 2005; Edicija: Multimedia, 1. izdanje


Izvor:

http://www.clio.co.yu/docs/multimedia/05_novinarstvo.html
http://www.knjizara.co.yu/index.php?gde=@http