VIDI – besplatani alati za vizualizaciju podataka

Web Sajt

VIDI – besplatani alati za vizualizaciju podataka

Ljudski mozak je bolje opremljen da obradi vizualnu od verbalne informacije, a kako je javno dostupnih podataka sve više, sve je prisutnija praksa vizualnog predstavljanja podataka i sve jača svest o njenoj neophodnosti u medijima.

Da bi pomogli malim medijskim organizacijama koje nemaju para za skupe alate, kao i građanima, i pomogli razvoj novinarstva i u lokalnim zajednicama, Jefferson Institute i Knight Foundation su se udružili i svima učinili dostupnim set alata za vizualizaciju podataka pod nazivom VIDI na adresi http://www.dataviz.org/.

Radi se o modulima zasnovanim na Drupalu, platformi otvorenog koda (open source), za koje autori kažu da su „moćni i intuitivni za korišćenje“, te da se mogu koristiti za najrazličitije setove podataka, kao što su baze podataka u posedu vlasti, demografski i statistički podaci.

VIDI alati, između ostalog, mogu da prikažu promene u vrednosti podataka tokom vremena, da mapiraju podatke (prikažu ih na geografskim mapama) ili prikažu podatke kao najrazličitije vrste grafikona.

Video-vodiči za korišćenje VIDi alata dostupni su na sajtu, kao i primeri njegove uspešne primene širom sveta.

Ako ste novinar, blogger ili vam ovi alati trebaju za prikaz podataka na društvenim mrežama – pozvani ste da pratite korake kojima ćete gotove vizualne proizvode moći da embedujete na svoje sajtove, a web-developeri i programeri koji već održavaju sajtove na Drupalu mogu da instaliraju VIDI module i tako ih učine sastavnim delom sajta.

Ako se pitate čemu uopšte ovakvi alati, pogledajte video koji je inspirisao i autore VIDI alata – Tim Berners Lee, tvorac world wide weba, daje sjajne primere korisne vizualizacije podataka i zalaže se za javnu dostupnost sirovih podataka. Transkript video-snimka dostupan je i na hrvatskom.