Vodič kroz internet za novinare zemalja u razvoju

Publikacija

Vodič kroz internet za novinare zemalja u razvoju

UNESCO i Fondacija Thomspon objavili su praktični vodič za korišćenje Interneta namenjen novinarima iz zemalja u razvoju. Publikacija ima za cilj da pomogne novinarima štampanih i digitalnih medija, kao i studentima novinarstva, da na najbolji način iskoriste prednosti koje njihovoj profesiji nudi Internet.

Internet kao multifunkcionalni alat danas predstavlja najznačajnije sredstvo u izveštavanjima i novinarstvu uopšte, dok materijal koji su objavili UNESCO i Fondacija Thopson predstavlja vrstu trening udžbenika po principu “korak po korak” sa ciljem boljeg razumevanja i korišćenja Interneta u svim njegovim aspektima.

Posebno je koristan novinarima štampanih i digitalnih medija zbog toga što ne govori samo o tome gde i kako na Internetu pronaći informacije za jednokratnu upotrebu, već i kako vrednovati i verifikovati prikupljene infromacije.

Vodič kroz Internet za novinare iz zemalja u razvoju napisao je britanski novinar Martin Huckerby (http://www.thomsonfoundation.org.uk/docs) koji nije, kako i sam kaže, stručnjak za kompjutere, ali je pomnim istraživanjem Interneta, prelistavanjem i čitanjem sugestija američkih i britanskih eksperata za Internet došao do vitalnih informacija koje su mu pomogle u pisanju udžbenika.

Cilj ove knjižice je, kako tvrdi i autor, da novinare (posebno u zemljama u razvoju) što jednostavnije obuči praktičnim veštinama u istraživanju i korištenju Interneta, posebno u svakodnevnom poslu. U najkraćem, pridržava se tradicionalnog novinarskog pravila verifikacije informacija.

Vodič podučava kako pretraživati Internet što efektnije i korisnije, ne samo kada je reč o činjenicama i podacima, već i kada se radi o pristupu fotografskim, audio i video zapisima.

Originalno izdanje vodiča ima i dodatni CD, koji sadrži i softver koji pomaže u kvalitetnoj pretrazi Interneta, kao i plan lekcija za trenere. Za sada je dostupan samo na engleskom jeziku.

Elektronsko izdanje vodiča u celosti je dostupno na stranici http://portal.unesco.org/ci/en , a oni koji žele da dobiju originalno izdanje ove knjige sa CD-om, moraju se obratiti na e-mail: h.padhy@unesco.org (Hara Prasad Padhy)

Izvori:

 

http://portal.unesco.org/ci/en

http://www.thomsonfoundation.org.uk