Vodič kroz praktičnu primenu arhuske konvencije i Mali ekološki rečnik

Publikacija

Vodič kroz praktičnu primenu arhuske konvencije i Mali ekološki rečnik

Cilj priručnika je da upozna sa osnovnim načelima Arhuske konvencije o dostupnosti informacija, njenim istorijatom, trenutnim statusom na međunarodnom nivou i u regionu, kao i sa očekivanim daljim aktivnostima u cilju ratifikacije i sprovođenja Arhuske konvencije.

Beograd, april 2004, 68 str.

Autori: Sreten Đorđević i Miloš Katić
Izdavač: Medija Centar Beograd
preuzmite izdanje u PDF formatu

Arhuska konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i dostupnosti pravosuđa u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine usvojena je 25. juna 1998. godine na četvrtoj ministarskoj konferenciji „životna sredina za Evropu“ održanoj u danskom gradu Arhusu, pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN / ECE).

Tada je Konvenciju potpisalo 35 država i Evropska zajednica a u narednom periodu predviđenom za potpisivanje još 4 države. U skladu sa članom 20 Konvencija je stupila na snagu 30. oktobra 2001. godine.

Većina zemalja regiona je potpisala ili ratifikovala Arhusku konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i dostupnosti pravosuđa u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine.

Priručnik je namenjen pre svega nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i najširoj javnosti, ali svakako može biti koristan i predstavnicima vladinog i privrednog sektora.

Cilj priručnika je da upozna predstavnike nevladinih organizacija i najšire javnosti sa osnovnim načelima Arhuske konvencije, njenim istorijatom, trenutnim statusom na međunarodnom nivou i u regionu, kao i sa očekivanim daljim aktivnostima u cilju ratifikacije i sprovođenja Arhuske konvencije.

Kroz vrlo praktične primere u formi pitanja i odgovora priručnik omogućava da građani lakše ostvaruju svoja prava prema pozitivnom zakonodavstvu ali i da im ukaže na mogućnosti koje u konkretnim slučajevima predviđa Konvencija i na taj način pripremi čitaoce za aktivno učešće u njenom sprovođenju.

Priručnik je od koristi i za rad novinara koji prate ekološke teme jer "Arhuska konvencija" predstavlja ekološki standard za zemlje Evrope. Na kraju pruručnika nalazi se i "Mali ekološki rečnik" koji obuhvata najosnovnije ekološke pojmove.

Knjigu je izdao beogradski Medija centar uz saradnju sa Regionalnim centrom za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - Kancelarija u Srbiji i Crnoj Gori, a uz pomoć Evropske agencije za rekonstrukciju.

Napisao: Nebojša VUKOVIĆ
vukovic@mediacenter.org.yu
Urednik web sajta Medija Centra Beograd


Prilog Medija Centra Beograd