Anida Sokol

Anida Sokol

Anida Sokol

ISTRAŽIVAČICA/PROJEKTNA KOORDINATORICA

Zaposlena je u Mediacentru od februara 2017. kao istraživačica i projektna koordinatorica. Završila je Master iz Engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i PhD iz Historije Evrope na Fakultetu političkih nauka na Sapienza Univerzitetu u Rimu. Bavila se istraživanjem u polju jezičkih politika i memorije, a radila je kao istraživačica na Sapienzi u sklopu projekta o diskriminaciji i predrasudama u Jugoistočnoj Evropi. Radila je kao novinarka u sarajevskom magazinu Gracija, a prije Medicentra bila je politički asistent u EUSR-u.