Sanja Đurić

Sanja Đurić

Sanja Đurić

Office Administrator

U Mediacentru organizira i nadgleda administrativne aktivnosti koje olakšavaju nesmetano funkcioniranje ureda, te osigurava administrativnu podršku svim projektima. Koordinira usluge komercijalnog iznajmljivanja sale i tehničke opreme.

Do 2011. je radila na implementaciji projekata Mediacentra, prije svega na aktivnostima iz oblasti PR-a. Više od 2 godine je vodila PR školu Mediacentra, a bila je i koordinatorica Udruženja medijske industrije. Apsolventica je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.