25. novembar

Šta je nama ZAVNOBiH? (Periklovo doba BiH)

Da nije bilo ZAVNOBiH-a nikada BiH ne bi više postala država, a ta obnova državnosti bila je moguća u kontekstu jugoslovenske politike.

Subscribe to RSS - 25. novembar