Ajan

Umjesto komentara: Sloboda izražavanja

Karikaturist Midhat Ajanović osvrnuo se na (ne)postojanje slobode izražavanja, koju garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Umjesto komentara

Karikaturist Midhat Ajanović Ajan osvrnuo se na jednu od najaktualnijih tema sa međunarodne političke scene.

Pages

Subscribe to RSS - Ajan