arhivski materijal

Šta govori politika a šta nam kaže arhiva

Novinski arhiv o "protjerivanju Srba" iz Sarajeva.

Montaža sjećanja

O filmu Vladimira Tomića, Flotel Europa, koji se prikazuje u Forum sekciji Berlinskog filmskog festivala.

Filmski autor i montažer na primerima objašnjava 2 načina upotrebe arhivskog filma u tv-prilozima i emisijama, odabir prema autentičnosti, montažu, upotrebu zvuka, dramaturške zahvate.
Subscribe to RSS - arhivski materijal