Bosna i Hercegovina

Izvještaj sa konferencije "20 godina međunarodne podrške medijima na Zapadnom Balkanu".

Ovo imenovanje poduzeto je u nizu aktivnosti kojima se RTVFBiH želi kadrovski ojačati, te u svim svojim segmentima upotpuniti spolni i nacionalni balans.

U ovoj, fazi “hibernacije”, najveći problem sarajevskih protesta je kako napraviti otklon od početne priče, ka nečem ozbiljnijem.

Upravo smo prinuđeni gledati kako se djeci prava uskraćuju i prije nego postanu svjesna kakve to po njih posljedice ima.

Osam godina nakon mapiranja cijele balkanske regije, Google je počeo da mapira i puteve Bosne i Hercegovine.

U Sarajevu je 30. i 31.10., u organizaciji grupe nevladinih organizacija, održan skup na temu "Creative Commons ili kreativna javna dobra" i pokrenuta rasprava o prihvaćanju ovog alternativnog sistema zaštite autorskih prava u BiH.

Predstavnici OSCE-a i EU pozvali su na provedbu reformi zakonodavstva, kojima će se osigurati neovisnost javnih emitera i regulatora emitiranja u Bosni i Hercegovini.

Infobiro Mediacentra u Sarajevu posjeduje jedinu bosanskoherecgovačku digitalnu arhivu novina u kojoj se mogu naći novinska izdanja stara i preko 150 godina i koja je od velikog značaja za medijske profesionalce u zemlji i regiji.

Nedostatak prakse na fakultetima glavni je razlog što su studenti novinarstva u Bosni i Hercegovini nedovoljno osposobljeni za rad u novim medijima i sa digitalnim tehnologijama.

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ najnoviji je izvještaj Mediacentra Sarajevo, nastao kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine.

Pages

Subscribe to RSS - Bosna i Hercegovina