Pokretanje rasprave o Creative Commons u BiH

Pokretanje rasprave o Creative Commons u BiH

U Sarajevu je 30. i 31.10., u organizaciji grupe nevladinih organizacija, održan skup na temu "Creative Commons ili kreativna javna dobra" i pokrenuta rasprava o prihvaćanju ovog alternativnog sistema zaštite autorskih prava u BiH.

Dva dana skupa bila su posvećena temama "Creative Commons i novinarstvo" i "Creative Commons i otvoreni pristup znanju", tokom kojih su učesnici imali priliku čuti prezentacije različitih projekata objavljenih pod Creative Commons licencom, te uvod u problematiku revolucije područja autorskih prava, koju je prisutnima predstavio Jonas Oberg, regionalni koordinator za Creative Commons Europe.

Tokom prvog dana, raspravljalo se o promjenama koje je na polje preuzimanja i dijeljenja sadržaja donijelo korištenje interneta, te šta korištenje CC licenci može značiti za svakodnevni rad novinara i blogera. Lamija Topčagić sa Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je predstavila svoj diplomski rad na temu "Creative Commons i Copyleft". Predstavljeni su tipovi CC licenci, a statistike pokazuju da su najčešće korištene najpermisivnije licence, koje pri preuzimanju zahtjevaju samo navođenje izvora.

Sesija posvećena otvorenom pristupu znanju donijela je raspravu o odnosu kvaliteta i kvantiteta besplatno dostupnih naučnih radova i otvorenih arhiva. Danijela Dugančić-Živanović i Amina Pilav su ispred inicijative Bring In Take Out Living Archive (LA)  predstavile su svoj projekat Crvena park i pokrenule diskusiju o zajedničkom korištenju javnog prostora i preuzimanju odgovornosti za njega od strane građana. Prisutni su imali priliku čuti i iskustva objavljivanja pod CC licencom u BiH - Novica Nosović, profesor sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, govorio je o objavljivanju svoje knjige "Osnove računarske arhitekture" pod CC licencom, dok je Irmin Imamović predstavio net label Oscilator, koji također koristi principe Creative Commons-a.

Okupljanje su zajedno organizirali: Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, CPI fondacija, Udruženje Linux korisnika BiH, Elektrotehnički fakultet Sarajevo, neformalna grupa Piratska partija BiH i Fondacija jedan svijet – platforma za jugoistočnu Evropu, a podržao ga USAID-a kroz program “Jačanje nezavisnih medija u BiH”.