CAR

Neke do sada nepoznate informacije o vašoj zemlji dostupne su preko sajtova institucija u inostranstvu. Pregledamo takve izvore.
Neke do sada nepoznate informacije o vašoj zemlji dostupne su preko sajtova institucija u inostranstvu. Pregledamo takve izvore.
Prilagodljivost je ključni kvalitet današnjeg novinara, ali prilagodljive moraju biti i informacije s kojima oni rade.
Neke informacije koje vaše vlasti kriju dostupne su preko sajtova stranih institucija. Pregledamo takve izvore.
Ako ste novinar i dobri ste u nekoj od ovih disciplina: Computer Assisted Reporting (CAR), programiranje, infografika, statistika - trenutno ste izuzetak. Ali ne zadugo. Stvari se brzo menjaju.
Guardian ozbiljno shvata novinarstvo zasnovano na bazama podataka. Oni prikupljaju setove podataka koji su intresantni za novinarstvo, mijenjaju njihov format i objavljuju ih na svom Data Blogu.
Vještine analiziranja baza podataka dostupnih na webu postaju sastavni dio novinarstva. Kako se složena obrada podataka kombinuje sa starim dobrim pričanjem priče?
Besplatan program čuva preglednost podataka u tabelama pri pretvaranju PDF-a u tekstualni fajl zarad dalje analize podataka.
Kako otkriti nevidljive veze

Softver koji koriste policije, tužilaštva i tajne službe za otkrivanje veza u ogromnim količinama naizgled nepovezanih podataka - koriste i novinari.

Pages

Subscribe to RSS - CAR