Nađite na webu ono što vaše vlasti kriju (III)

Nađite na webu ono što vaše vlasti kriju (III)

U prva dva dela ovog serijala (I, II) posetili smo desetak mesta na internetu gde se mogu naći baze podataka stranih zemalja koje su se pokazale kao dobar alat za novinarska istraživanja, između ostalog i zato što se u njima mogu naći informacije o vašoj sopstvenoj zemlji koje su inače nepoznate ili malo poznate iz raznih razloga.

Iako su takvi podaci u nekim slučajevima dostupni na internetu, vrlo često treba koristiti Zakon o slobodnom pristupu informacijama [engl. Freedom of Information Act (FOIA)] i poslati zahteve po ovom zakonu da bi se dobilo više dokumenata i detalja u vezi s nekom informacijom pronađenom na internetu.

Pregledaćemo još nekoliko takvih izvora:

1.   Commodity Futures Trading Commission je nezavisna agencija, osnovana 1974, čiji je mandat regulacija terminskih ugovora i opcijskih tržišta u SAD.

Kada sam ovaj sajt pretražila po ključnoj reči Bosnia, nisam dobila rezultate, ali sam zato dobila 7 rezultata za pretragu po reči Yugoslavia. Nemojte zaboraviti da označite sva polja za pretragu jer se nikad ne zna gde će se naći zanimljive informacije - često sam najinteresantnije slučajeve i vesti u ovoj bazi dobijala kroz opciju ‘Press Releases’ [saopštenja za štampu, prim.prev.]

Neki od rezultata koje sam ovako dobijala bili su dobar početak za buduće priče. Dobro ih pregledajte, a kada nađete nešto zanimljivo savetovala bih da potražite usmene ili druge izvore koji će vam dati dodatne informacije. Koristeći ovako pronađene podatke kao polazište možete poslati zahtev za informacijama relevantnim institucijama pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

2.   US Securities and Exchange Commission (SEC) je institucija u SAD koja štiti investitore, održava red i efikasnost tržišta i omogućava stvaranje kapitala.

Na pretragu po ključnoj reči Bosnia dobila sam 17 dokumenata:

 

Iz dobijenih rezultata se može videti da se u žalbi SEC-a, podnetoj jednom sudu u SAD, tvrdi da je kompanija Daimler koristila mito da bi pospešila prodaju vlastima u više zemalja, među kojima su i Hrvatska i Bosna.

Polazeći od ove informacije, možete poslati zahtev po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama SEC-u ili upit Daimleru.

Pretraga po ključnoj reči Yugoslavia dala je 43 rezultata, od kojih su mnogi izveštaji, rezultati istraživanja i slično, ali se mogu naći i konkretni slučajevi, kao što je ovaj:

3.    UK National Archives (Nacionalna arhiva Ujedinjenog Kraljevstva) je primer izvora arhivskog materijala na internetu gde se mogu naći zanimljive i do sada javnosti nepoznate informacije.

Kada sam u pretraživač na sajtu ukucala reč Bosnia dobila sam 418 rezultata. To nisu sve jedinstveni i nepoznati dokumenti, ali vam neki mogu dati zanimljiva polazišta za dalja istraživanja. Za preciznije rezultate, pretraga se može ograničiti i po datumu.


4.   The National Archives and Records Administration (NARA)
, sa sedištem u državi Merilend je arhivska institucija u SAD. Ako za pretragu dokumenata koristite naprednu pretragu arhivskog kataloga, preporučujem ograničavanje pretrage barem po datumu (na dnu stranice za naprednu pretragu). Probala sam pretragu po ključnoj reči Bosnia odabravši period 1980-2009 i tako dobila 61 rezultat.

Naravno da neće svi rezultati biti zanimljivi, ali ako ih dobro pregledate možete naći, na primer, nešto ovako, a zatim i zatražiti te dokumente:

U okviru sajta NARA-e, možete pretraživati i Archival Databases (Arhivske baze podataka). Kada sam vremenski opseg ograničila na period od 1995. do sada, pretražujući po ključnoj reči Bosnia, dobila sam sledeće rezultate:

Sada možete da pošaljete pismo kojim tražite da vam se dostave ovi dokumenti, pri čemu se treba spremiti na duže čekanje (alternativa je, naravno, da fizički posetite NARA-u i uzmete dokumente). Za sve detalje o tome kako doći do dokumenata iz ovog arhiva najbolje je posetiti stranicu na NARA-inom sajtu (link ‘Getting started’) koja daje detaljna objašnjenja.

5.   Governmentattic.org je sajt na kojem možete naći elektronske kopije na stotine dokumenata Vlade SAD koji su već dobijeni slanjem zahteva po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (Freedom of Information Act – FOIA). Primera radi, evo nekih rezultata koje sam dobila na ključnu reč Bosnia:

Meni skoro svi izgledaju zanimljivo, ali ako otvorite 3. rezultat, koji se sastoji od 2090 stranica materijala, možda će vas iznenaditi to što je neko već tražio i dobio ove informacije od Obaveštajne službe (Defence Intelligence Agency):

Zašto i vi ne biste tražili dokumente na isti način?

Nadam se da sam uspela da vas podstaknem da tragate za dokumentima u bazama podataka i sličnim izvorima stranih institucija koji mogu otkriti zanimljive i do sada nepoznate informacije i činjenice o vašoj zemlji.