data desk

Efikasni data timovi su mali, ali postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir. Prva je: ko šta radi?

Subscribe to RSS - data desk