Desant na Drvar

Nadahnuta skica za analizu filma Desant na Drvar otkriva jedinstveni doživljaj medijskog u filmskom opusu nedavno preminulog filmskog autora i vrsnog novinara Fadila Hadžića.
Subscribe to RSS - Desant na Drvar