dron

Dronovi se koriste i za izvještavanje o zagađenju okoliša

Novinari u zemljama u razvoju koristeći dronove, satelitske snimke i senzore brzo dolaze do priča koje se odvijaju u izolovanim područjima.

Subscribe to RSS - dron