e-demokratija

Uslovi za građansko novinarstvo

Autor analizira istoriju i forme građanskog novinarstva koji su predhodili onome što danas razumijevamo pod tim pojmom, te mapira ključne faktore za njegovo postojanje.

Subscribe to RSS - e-demokratija