estrada

Eh, to rokenrol Sarajevo

Fascinatno je da se 2015. godine raspad Jugoslavije u medijima gleda kroz dihotomiju urbano-ruralno.

Subscribe to RSS - estrada