etnički sukob

Centralna tema kojom se autor bavi jest uloga medijskog diskursa u etničkim sukobima. Ispituju se načini na koje je diskurs utjecao na određeni konflikt i kako je taj konflikt utjecao na njega.
Subscribe to RSS - etnički sukob