EU

Slobodni mediji i medijski pluralizam moraju biti preduslov za članstvo u EU.

Internet kompanije kao što su Google i Facebook će u budućnosti možda morati tražiti dodatne dozvole za korištenje korisničkih podataka.

Europski parlament razmatra prijedlog Europske unije radiotelevizija (EBU) o regulisanju autorskih prava u slučajevima djela čiji autori ne mogu biti identificirani ili pronađeni.

Bosanskohercegovačka „ACTA(EU)alnost“ isuviše nisko kotira da bi je bilo ko uzimao ozbiljno. Najmanje mi sami.

Akutna potreba za tematiziranjem problema slobode medija ne prestaje sa ulaskom u Evropsku uniju.
Način na koji bh mediji izvještavaju o EU integracijama, baš kao medijska eksploatacija socijalne bijede u BiH, služe samo održavanju etnokapitalističkog statusa quo. Komentar Kenana Efendića.
Iako je kvalitet medijskog izvještavanja o EU u BiH zadovoljavajući, nedostaje analitičkog pristupa i polemičnosti, kao i redovnih izvještača iz Brisela.
Europska udruženja novinara su pokrenula kampanju finansijskog i zakonskog priznavanja novinarske djelatnosti kao "javnog dobra".
Europska unija javnih emitera (EBU) zatražila je od zakonodavaca EU da prilagode copyright zakone i olakšaju postavljanje televizijskih programa online.
Recenzija knjige »Dugo putovanje kući: reprezentacije zapadnog Balkana u političkom i medijskom diskursu» autorice Tanje Petrović, u izdanju Mirovnog instituta iz Ljubljane.

Pages

Subscribe to RSS - EU