format

Koje su najveće i najčešće greške u pozicioniranju lokalnog radija na balkanskom tržištu? Šta je preduslov za ozbiljno poslovno planiranje?
Subscribe to RSS - format