Franz Kafka

Proces (1914-2014)

Današnji se dan pominje i kao datum kada je definitivno zaživjela ratna cenzura.

Subscribe to RSS - Franz Kafka