intelektualno vlasništvo

Pseudo-piraterija viška

Kako Mreža apsorbira kritiku i ugrađuje je u vlastiti, hegemonijski model.

Subscribe to RSS - intelektualno vlasništvo