Kemal Ahmetović

Ahmetović: Sistemski neuređena oblast sporta

Ne može se izbjeći odgovornost novinara za cjelokupnu lošu situaciju u našem sportu.

Subscribe to RSS - Kemal Ahmetović