Kodeks za štampu i online medije BiH

Šta donose izmjene Kodeksa za štampu i online medije BiH

Vijeće za štampu i online medije BiH usvojilo šest novih članova i izmijenilo 17.

Subscribe to RSS - Kodeks za štampu i online medije BiH