komuniciranje s građanima

#VladaDvaNula: Najvažnija je dvosmjerna komunikacija

O transparentnosti i jačanju dijaloga između vlade i civilnog društva.

Subscribe to RSS - komuniciranje s građanima