konflikt

Načini na koje mediji iz FBiH i RS izvještavaju o kontroverznim događajima, potvrđuju da razlike koje se javljaju korenspondiraju s entitetskim političkim podjelama.
Centralna tema kojom se autor bavi jest uloga medijskog diskursa u etničkim sukobima. Ispituju se načini na koje je diskurs utjecao na određeni konflikt i kako je taj konflikt utjecao na njega.
Subscribe to RSS - konflikt