on-line aktivizam

Mreža se danas smatra efikasnim modelom za organizovanje političke opozicije. No, možda smo ipak doslovno uzeli Hardtovu i Negrijevu tvrdnju da je "za borbu protiv mreže potrebna druga mreža".
Ostavština taktičkih medija

Cilj taktičkih medija nije da samo kritikuju dominantne centre moći, već da omogući glasovima koji su utišani da se čuju.

Forum na Internetu je, tvrdi autorica, u pseudonimnosti diskutanata, stan ogoljene riječi, možda čak njeno zadnje utočište. Likovi na forumima jesu bez identiteta ali ne i bez osobenosti.
Subscribe to RSS - on-line aktivizam