menadžment

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ najnoviji je izvještaj Mediacentra Sarajevo, nastao kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine.
Tekst nudi pregled savremenih teorijskih rasprava o konvergenciji, te analizira njenu konkretnu praksu u internetskim izdanjima ljubljanskog Dela, zagrebačkog Vjesnika i beogradske Politike.
U drugom dijelu teksta o strategijama radio stanice za prevladavanje ekonomske krize, autor preporučuje tri nova važna segmenta djelovanja.
Iskusni međunarodni konsultant za radijski menadžment preporučuje metode uz koje lokalna radio stanica može da prevlada izazove svake, pa i globalne financijske krize.
Ima svakakvih šefova. Neki su odlični. Možda ste vi jedan od njih ili da je to osoba za koju radite. Evo šta autorica misli o umijeću odličnih šefova. Tu su i linkovi koji vam mogu pomoći.
Koje su najveće i najčešće greške u pozicioniranju lokalnog radija na balkanskom tržištu? Šta je preduslov za ozbiljno poslovno planiranje?
Subscribe to RSS - menadžment