microblogging

Da li je Twitter ubio novinarstvo ili je jednostavno proširio horizonte ove profesije?

Inauguracija novog američkog predsjednika pokazala se kao savršena prigoda za demonstraciju popularnosti novih medija.
Ovaj web sajt za microblogging omogućava slanje poruka preko web sajta, IM-a i telefona, te je, prema nekim kompanijama za istraživanje interneta, moguće da je broj korisnika još veći.
Subscribe to RSS - microblogging