naučne teme u medijima

Mediji bez posebnog interesa za naučne teme

Nauka se ne čini interesantnom medijima posvećenim sadržajima koji donose popularnost i klikove poput politike, crne hronike, zabave.

Subscribe to RSS - naučne teme u medijima