navijači

Priča koja istražuje pozadinu navijačkih sukoba u Mostaru urađena je na obrazovnom programu za novinare „Pravda i sigurnost“ Mediacentra Sarajevo, a objavljena u „Dnevnom listu“ 25.5. i 1.6. 2008.u „Dnevnom listu“ u sljedećem obliku:
Subscribe to RSS - navijači