Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske

Manje kazne, isti problemi – kleveta kao krivično djelo

Zastrašivanje neistomišljenika, a ne zaštita pojedinaca od klevete.

Demistificiranje jezika „60 minuta“

Istraživanja novinarskih organizacija su rijetka i zato dobrodošla ako su motivirana profesionalnim razlozima. No, da li je takvo “istraživanje” NUNRS-a o jeziku mržnje u “60 minuta”?

Subscribe to RSS - Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske