novinarske dileme

Na profesionalnom tasu čovjek prevagne

Dilema objaviti ili ne objaviti neku informaciju, fotografiju ili snimak novinarska je svakodnevnica.

Senad Pećanin objašnjava kako mu je svaki susret i razgovor sa Jovankom Broz predstavljao izvorište pravih profesionalnih dilema.

Subscribe to RSS - novinarske dileme