odlazak mladih

Ko treba da ode?

Umjesto desetina hiljada ljudi koji svake godine napuštaju BiH zar nije razumnije da samo njih stotinjak siđe s vlasti.

Subscribe to RSS - odlazak mladih