online novinarsvo

Svaki novinar može i treba da bude data novinar jer su podaci ona naizgled nevidljiva vrednost skoro svake priče bazirane na činjenicama.

Subscribe to RSS - online novinarsvo