patrijarhalna ideologija

Povodom izložbe SEE New Perspectives održana je debata pod nazivom Balkanske majke i njihovi sinovi - o patrijarhatu na Balkanu.

«Demonske majke»

Medijsko izvještavanje o slučajevima čedomorstva u BiH učvršćuje mitski konstrukt „demonske majke“, tvoreći jasnu granicu između „normalnog“ i „devijantnog“ majčinstva.

Subscribe to RSS - patrijarhalna ideologija