Plenum građana

Ponekad je plenum samo plenum...

Komentar čitateljke Marine Antić iz Pittsburgha: "Ispade da su one zgrade kantonalnih vlada gorile jer nam nisu dali da imamo plenume ranije!"

Živo tijelo, goli život

Bal potlačenih, da je neke pravde, nastavio bi se na Poljinama, a potom bi uslijedili plenumi, ni manje ni više, nego u Vijećnici.

Subscribe to RSS - Plenum građana