post-istina

Dictionary.com: „Dezinformacija“ riječ 2018. godine

„Post-istina“ bila je riječ 2016., a naredne „lažne vijesti“.

Godina lažnih vijesti

Nakon prošlogodišnje „post-istine“, „lažne vijesti“ su termin godine 2017.

Verifikacija i monitoring medija u vrijeme post-istine

Verifikacija i monitoring medija su neophodni kad je post-istina postala zvanična riječ Oxford rječnika i kad se zarađuje na lažima.

Subscribe to RSS - post-istina