proaktivna transparentnost

Darbshire: Ako se nema šta sakriti, zašto informacije nisu javne?

Intervju sa Helen Darbishire, izvršnom direktoricom Access Info Europe.

Subscribe to RSS - proaktivna transparentnost