socijalna psihologija

Da li je nasilje koje smo verbalno skloni počiniti na internetu zaista ravno nasilju koje bismo mogli počiniti u realnosti?

Subscribe to RSS - socijalna psihologija