upravljanje sadržajem

“Granica između moderacije i cenzure sve je više zamućena”

Intervju sa direktoricom odjela za slobodu govora Electronic Frontier fondacije.

Efikasno upravljanje polaznom stranicom je okosnica svih dobrih sajtova. Kako planski i strateški pristupiti njenom upravljanju?
Subscribe to RSS - upravljanje sadržajem