vlasništvo

Samo 4 od 27 bazičnih evropskih standarda medijske slobode u Srbiji se primenjuju u potpunosti i dosledno.
Alati za online istraživanje kompanija

Ovaj direktorij omogućava istraživačkim novinarima da prate trag novca i ‘kopaju’ kroz slojeve vlasništva nad kompanijama da bi ušli u trag komercijalnim aktivnostima grupa organizovanog kriminala i korumpiranih političara.

Subscribe to RSS - vlasništvo