ženski aktivizam

Reporteri bez granica: “Prava žena: Zabranjena tema”

Ubistva, napadi i prijetnje novinarima zbog izvještavanja o pravima žena.

Ko se sjeća mirotvorki još?

Kako bh mediji utiču na percepciju mirovnog aktivizma, odnosno aktivne uloge žena u izgradnji mira.

Subscribe to RSS - ženski aktivizam