ZOSPI

CIN: Vodič za slobodan pristup informacijama u BiH

Centar za istraživačko novinarstvo Sarajevo objavio je Vodič za slobodan pristup informacijama u BiH, koji bi sve one kojima su potrebne određene informacije, a ne znaju kako da dođu do njih, trebao upoznati sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama BiH.

ZOSPI: Kako doći do informacija?

Vizaulizacija pruža uvid u proces na osnovu kojeg se dolazi do informacija kojima raspolažu javni organi.

Darbshire: Ako se nema šta sakriti, zašto informacije nisu javne?

Intervju sa Helen Darbishire, izvršnom direktoricom Access Info Europe.

Proaktivna transparentnost javnih organa u BiH

Konferencija "Proaktivna transparentnost javnih organa u BiH" tematizirala je ključne elemente proaktivnog objavljivanja informacija, uključujući konceptualno i pravno utemeljenje, standarde i trendove u svijetu i zemljama regije.

CIN

Istraživačko novinarstvo u BiH je nedovoljno razvijeno s obzirom na nivo kriminala i korupcije.

HND: Istraživanje odnosa vladinih i državnih tijela prema novinarima

Istraživanje je pokazalo da su za novinarska pitanja najzatvorenija državna tijela sa najvećom koncentracijom političke i finansijske moći.

Sve dok je poverenik antikorupcijski organ, nešto u sistemu ne štima

Intervju sa Rodoljubom Šabićem, povjerenikom za informacije od javnog značaja Srbije.

Informacije jesu javne ali je one „škakljive“ teško dobiti

Jelena Berković iz hrvatske organizacije GONG govori o pristupu javnim podacima u toj zemlji.

Pristup informacijama: razlika između teorije i prakse

U Beogradu je 6. februara predstavljena publikacija „Slobodan pristup informacijama od javnog značaja: teorija i praksa“.

Ne dam svoje pravo na informaciju!

Pošaljite komentare na novi Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pages

Subscribe to RSS - ZOSPI