ZOSPI

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama: BiH ima novi, lošiji ZOSPI

TI BiH predstavio rezultate istraživanja o primjeni ZOSPI-ja u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio ZOSPI

Uprkos kritikama brojnih organizacija, civilnog društva i medija usvojen je Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama.

TI BiH: Potrebno doraditi sporne odredbe novog ZOSPI-ja

Novi ZOSPI bi se sutra trebao razmatrati na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine.

Veća transparentnost institucija ili nova ograničenja u pristupu informacijama

Zakon koji promovira proaktivnu objavu informacija nije bio dostupan na stranicama institucija.

Dodatna ograničenja u pristupu informacijama od javnog značaja

Široka lista mogućih izuzetaka za pružanje informacija koje su u posjedu javnih organa.

Institucije kriju informacije od javnosti

I nakon sudskih odluka javni organi odbijaju dostaviti informacije medijima.

Trening BH novinara o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama

Novinari u savremenom novinarstvu ne mogu čekati na informaciju do 15 dana, kaže Maja Radević.

Dvadeset godina Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH: Analiza jednog postupka

Osobe u javnim organima ne znaju kako da pravilno primijene ovaj zakon.

ZOSPI: Često se tražene informacije mogu dobiti jedino vođenjem sudskog postupka

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama: Predstavljeni rezultati istraživanja TI BiH.

Novi ZOSPI bi mogao dodatno ograničiti slobodan pristup informacijama u BiH

Organizacije civilnog društva tražile da prednacrt bude vraćen na doradu.

Pages

Subscribe to RSS - ZOSPI