Biblioteka na radnom stolu

Biblioteka na radnom stolu

Biblioteka na radnom stolu

Napravite sopstvenu web stranicu sa korisnim linkovima - biće vam dostupna i u redakciji i na drugom kraju svijeta.

Kada se približava rok za predaju priloga, novinari se često okrenu Googlu za pretragu pomoćnih izvora u posljednjem trenutku. Sjajan sajt pronađen među rezultatima pretrage biće stavljen u Favorites ili Bookmarkse za buduću upotrebu, a onda vjerovatno zaboravljen ili izgubljen u već dugoj listi linkova memorisanih u brauzeru.

Skoro svaki kompjuter sa Internet konekcijom ima na desetine linkova u Favoritesima ili Bookmarksima. A problem za mnoge novinare je taj što ne postoji nikakav kratki indeks koji bi pomogao da se podsjetimo najboljih osobina svake od ovih stranica.

Jednako frustrirajući problem novinara na deadlineu je taj što često rade na kompjuteru koji nije njihov uobičajeni desktop, pa nemaju pristup svojoj listi korisnih linkova koju su gradili iz dana u dan.

Jedno rješenje za dugu listu omiljenih linkova ili rad na tuđem računaru je pravljenje sopstvene web stranice sa kvalitetnim online izvorima. Ovakva stranica, ako je dobro organizovana, zamjenjuje dobro organizovanu biblioteku na radnom stolu. Tragaocu za informacijama služi daleko bolje od referentnog materijala nabacanog na gomilu - što predstavlja ta preduga i neorganizovana Favorites lista koja se da naći na većini desktopa.

Zbirka korisnih linkova na ličnom homepage-u je dostupna novinaru ma gdje on ili ona radili - na drugom računaru u istoj redakciji ili na drugom kraju svijeta.

Dobar način da se napravi homepage sa listom korisnih linkova je da se sakupe najbolji rezultati svake važne pretrage. To može biti jednostavna zbirka organizovana po temi, ili složenija stranica koja uključuje i prozor za pretragu. Radeći kao cyber-bibliotekarka u velikoj redakciji, pomogla sam da se napravi zbirka linkova na specifične online izvore, tako da svaki novinar može da pristupi onim linkovima koji su mu najpotrebniji za priču na kojoj radi, i to sa bilo kog desktopa ili laptopa u redakciji povezanog na Internet.

Na primjer, kolege bibliotekari su napravili stranice sa korisnim linkovima za geografiju, pretvaranje mjernih jedinica, rječnike, specijalne kalendare i kalkulatore. Takođe smo napravili stranice sa kontakt informacijama za stručnjake na mnogim poljima. Stranice su bile jednostavne da bi brzo mogle da se učitaju na svaki kompjuter, a bile su i jednostavne za navigaciju. Napravili smo i meta-homepage sa kojega su linkovi vodili na svaki od tematski specijalizovanih stranica sa online izvorima, tako da su novinari morali da pamte samo jednu adresu.

Vjerovatno najbolja ovakva stranica za novinare je kolekcija Billa Dedmana na adresi  http://powerreporting.com/ . Trebaće vam nekoliko sati da prođete cijeli sajt, ali se radi o sjajnoj kolekciji koja se sastoji od najobimnijeg seta linkova koji novinaru mogu zatrebati pod gotovo bilo kojim okolnostima. Kalifornijski bibliotekari su udruženim snagama na adresi http://lii.org/  napravili obimnu i lako preglednu kolekciju online izvora koju koriste mnogi novinari. Još jedan dobar primjer je stranica www.journalistexpress.com.

Novinari lako mogu da naprave sopstvenu stranicu ove vrste i da ja postave na bilo koji server koji im je dostupan. Sami mogu da je ažuriraju ili mijenjaju u skladu sa svojim potrebama umjesto da čekaju da je istraži i organizuje bibliotekar, kojeg u ovom dijelu svijeta i nema. Ključ do korisnog seta online izvora je blagovremeno pretraživanje, prije nego što vas pritisne rok. A ključ do sjajnog seta online izvora je osmisliti ga tako da zadovolji potrebe zadataka kojima se bavite. Kada je stranica gotova, na vrijeme prođite sve linkove da biste bili dobro upoznati sa svim izvorima kada vas pritisnu rokovi.

Na ovoj stranici naći ćete izvore koji objašnjavaju kako se pravi homepage: http://www.concentric.net/čtlshell/webapps.html. Ona sadrži veliki broj linkova na edukativne stranice web dizajnera i slične.

Skoro svaki web brauzer ima mogućnosti za pravljenje web stranice pod menijem File. Evo nekih principa dizajna koje treba imati u vidu pri pravljenju lične stranice sa korisnim izvorima uz pomoć standardnog softvera za web stranice.

Savjeti za dobar dizajn stranice

Teškoću u dizajniranju web stranice predstavlja utvrđivanje početka i kraja stranice, tako da svi elementi dizajna dobro funkcionišu i da posmatrač zna gdje je na strani dok je pregleda.

Različiti ekrani i brauzeri različito prikazuju istu stranicu. Najbolje je dizajnirati stranicu za vrstu kompjutera koja se najčešće koristi. Neke sugestije su dobre za dizajn bilo koje stranice, na primjer:

- Izbjegavajte horizontalno skrolovanje tako što ćete dizajnirati stranicu duž lijeve margine.

- Izbjegavajte vertikalno skrolovanje tako što ćete staviti što više linkova po širini stranice.

- Izbjegavajte prazne prostore, osim ako oni ne služe kao podsjetnik da će biti dodani novi linkovi.

Savjeti za dobru organizaciju stranice

- Odaberite matricu za web stranu koja uključuje boju pozadine i font. Ove opcije se mogu naći predefinisane u brauzeru.

- Koristite tabele za organizaciju grupa linkova, tako da stranica bude isto prikazana u svim brauzerima.

- Organizujte listu linkova sa više podnaslova i razmaka u koje ćete staviti objašnjenja i komentare linkova.

- Koristite vizuelna pomagala, kao što su buleti i podebljavanje slova - sve što bi posjetiocu omogućilo da brzo pronađe pravi link.